Populationstrend för enkelbeckasin

Läs mer om arten enkelbeckasin på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Enkelbeckasin
Foto av: Gregory “Slobirdr” Smith
Licens: CC BY-ND