Populationstrend för blåmes

Läs mer om arten blåmes på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Blåmes
Foto av: Magnus Johansson
Licens: CC BY-SA