Populationstrend för lavskrika

Läs mer om arten lavskrika på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Lavskrika
Foto av: Ron Knight
Licens: CC BY