Populationstrend för vattenrall

Läs mer om arten vattenrall på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Vattenrall
Foto av: Kev Chapman
Licens: CC BY