Populationstrend för sommargylling

Läs mer om arten sommargylling på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Sommargylling
Foto av: Bernard DUPONT
Licens: CC BY-SA