Populationstrend för nötkråka

Läs mer om arten nötkråka på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Nötkråka
Foto av: Kamil Porembiński
Licens: CC BY-SA