Populationstrend för gräsand

Läs mer om arten gräsand på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Gräsand hane
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY