Populationstrend för göktyta

Läs mer om arten göktyta på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Göktyta
Foto av: Arnstein Rønning
Licens: CC BY