Populationstrend för råka

Läs mer om arten råka på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Råka
Foto av: Pete Birkinshaw
Licens: CC BY