Populationstrend för rördrom

Läs mer om arten rördrom på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Rördrom
Foto av: Gidzy
Licens: CC BY