Populationstrend för tjäder

Läs mer om arten tjäder på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Tjäderhöna
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY