Populationstrend för gråspett

Läs mer om arten gråspett på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Gråspett
Foto av: Alastair Rae
Licens: CC BY-SA