Populationstrend för havstrut

Läs mer om arten havstrut på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Havstrut
Foto av: Andrew C
Licens: CC BY