Populationstrend för trana

Läs mer om arten trana på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Tranor
Foto av: Siri Spjelkavik
Licens: CC BY-SA