Populationstrend för smalnäbbad simsnäppa

Läs mer om arten smalnäbbad simsnäppa på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Smalnäbbad simsnäppa i sommardräkt
Foto av: Jason Crotty
Licens: CC BY

[*Smalnäbbad simsnäppa i sommardräkt*](https://flic.kr/p/bXHs5m)    
Foto av: [Jason Crotty](https://www.flickr.com/photos/46789814@N05/)    
Licens: [CC BY](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Så här har populationsindex för smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus, utvecklats över tiden i Sverige.

För varje art finns data från upp till fyra olika inventeringsprogram eller rutter:

“Sommar” avser data för häckande fåglar sedan 1975, för i huvudsak södra Sverige.

“Vinter” avser data för övervintrande fåglar sedan vintern 1975/1976, för i huvudsak södra Sverige.

“Natt” avser data för häckande fåglar sedan 2010, räknade under sen kväll och natt.

“Standard” avser data för häckande fåglar sedan 1998. Programmet täcker hela Sverige på ett representativt sätt och är det program som för de flesta arter bäst beskriver hur det går för en art i Sverige.

Smalnäbbad simsnäppa har en genomsnittlig årlig trendförändring i intervallet -1.4 % - -1.4 % när inventeringar från samtliga program beaktas.

Program Signifikansnivå Startår %/År Individer
Standard 1998 -1.36 19

Denna figur visar en trendanalys av data från standardrutterna.