Populationstrend för vigg

Läs mer om arten vigg på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Vigg hane
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY