Populationstrend för mindre hackspett

Läs mer om arten mindre hackspett på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Mindre hackspett
Foto av: Roger Nordahl
Licens: CC BY