Populationstrend för hornuggla

Läs mer om arten hornuggla på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Hornuggla
Foto av: Dirk-Jan van Roest
Licens: CC BY