Populationstrend för skäggdopping

Läs mer om arten skäggdopping på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Spelande skäggdoppingar
Foto av: Gregory “Slobirdr” Smith
Licens: CC BY-SA