Populationstrend för knipa

Läs mer om arten knipa på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Knipa hane
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY