Populationstrend för grönsångare

Läs mer om arten grönsångare på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Grönsångare
Foto av: Michael Sveikutis
Licens: CC BY-ND