Populationstrend för entita

Läs mer om arten entita på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Entita
Foto av: Steve Childs
Licens: CC BY