Populationstrend för svarthakedopping

Läs mer om arten svarthakedopping på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Svarthakedopping i sommardräkt
Foto av: Shawn McCready
Licens: CC BY-ND