Populationstrend för lövsångare

Läs mer om arten lövsångare på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Lövsångare
Foto av: Åsa Berndtsson
Licens: CC BY