Populationstrend för pärluggla

Läs mer om arten pärluggla på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Pärluggla
Foto av: Denali National Park and Preserve
Licens: CC BY