Populationstrend för orre

Läs mer om arten orre på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Orrtuppar
Foto av: Michael Sveikutis
Licens: CC BY-ND