Populationstrend för lappmes

Läs mer om arten lappmes på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Lappmes
Foto av: Ron Knight
Licens: CC BY

[*Lappmes*](https://flic.kr/p/mPMbAR)    
Foto av: [Ron Knight](https://www.flickr.com/photos/sussexbirder/)    
Licens: [CC BY](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Så här har populationsindex för lappmes, Parus cinctus, utvecklats över tiden i Sverige.

För varje art finns data från upp till fyra olika inventeringsprogram eller rutter:

“Sommar” avser data för häckande fåglar sedan 1975, för i huvudsak södra Sverige.

“Vinter” avser data för övervintrande fåglar sedan vintern 1975/1976, för i huvudsak södra Sverige.

“Natt” avser data för häckande fåglar sedan 2010, räknade under sen kväll och natt.

“Standard” avser data för häckande fåglar sedan 1998. Programmet täcker hela Sverige på ett representativt sätt och är det program som för de flesta arter bäst beskriver hur det går för en art i Sverige.

Lappmes har en genomsnittlig årlig trendförändring i intervallet -7.3 % - -7.3 % när inventeringar från samtliga program beaktas.

Program Signifikansnivå Startår %/År Individer
Standard *** 1998 -7.33 19

Denna figur visar en trendanalys av data från standardrutterna.