Populationstrend för ejder

Läs mer om arten ejder på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Ejder hane
Foto av: Ron Knight
Licens: CC BY