Populationstrend för tamduva

Läs mer om arten tamduva på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Tamduva
Foto av: Stefan Berndtsson
Licens: CC BY