Populationstrend för storlom

Läs mer om arten storlom på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Storlom
Foto av: Åsa Berndtsson
Licens: CC BY