Populationstrend för rörhöna

Läs mer om arten rörhöna på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Ung rörhöna
Foto av: Chris Booth
Licens: CC BY-SA