Populationstrend för lappuggla

Läs mer om arten lappuggla på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Lappuggla
Foto av: Kameron Perensovich
Licens: CC BY-SA