Populationstrend för knölsvan

Läs mer om arten knölsvan på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Knölsvan
Foto av: Jonas Carlberg
Licens: CC BY