Populationstrend för järpe

Läs mer om arten järpe på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Järpspår i snön
Foto av: JuVlai
Licens: CC BY-SA