Populationstrend för sångsvan

Läs mer om arten sångsvan på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Sångsvan
Foto av: Susanne Nilsson
Licens: CC BY-SA