Populationstrend för nattskärra

Läs mer om arten nattskärra på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Nattskärra
Foto av: gisela braun
Licens: CC BY-SA