Populationstrend för fasan

Läs mer om arten fasan på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Fasanhöna
Foto av: Darren Bellerby
Licens: CC BY