Populationstrend för hökuggla

Läs mer om arten hökuggla på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Hökuggla
Foto av: Brian Gratwicke
Licens: CC BY