Populationstrend för rapphöna

Läs mer om arten rapphöna på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Rapphöna
Foto av: Åsa Berndtsson
Licens: CC BY