Populationstrend för slaguggla

Läs mer om arten slaguggla på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Slaguggla
Foto av: Steve Slater
Licens: CC BY-ND