Populationstrend för gråhakedopping

Läs mer om arten gråhakedopping på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Gråhakedopping i sommardräkt
Foto av: Shawn McCready
Licens: CC BY-ND