Populationstrend för rödbena

Läs mer om arten rödbena på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Rödbena
Foto av: Kev Chapman
Licens: CC BY