Populationstrend för turkduva

Läs mer om arten turkduva på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Turkduva
Foto av: Peyman Zehtab Fard
Licens: CC BY