Populationstrend för tornseglare

Läs mer om arten tornseglare på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Tornseglare
Foto av: sébastien bertru
Licens: CC BY-SA

[*Tornseglare*](https://flic.kr/p/eQ7C7j)    
Foto av: [sébastien bertru](https://www.flickr.com/photos/aigledayres/)    
Licens: [CC BY-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Så här har populationsindex för tornseglare, Apus apus, utvecklats över tiden i Sverige.

För varje art finns data från upp till fyra olika inventeringsprogram eller rutter:

“Sommar” avser data för häckande fåglar sedan 1975, för i huvudsak södra Sverige.

“Vinter” avser data för övervintrande fåglar sedan vintern 1975/1976, för i huvudsak södra Sverige.

“Natt” avser data för häckande fåglar sedan 2010, räknade under sen kväll och natt.

“Standard” avser data för häckande fåglar sedan 1998. Programmet täcker hela Sverige på ett representativt sätt och är det program som för de flesta arter bäst beskriver hur det går för en art i Sverige.