Populationstrend för rödhake

Läs mer om arten rödhake på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Ungfågel som ruggat under hösten och bytt till den kompletta fjäderdräkten.
Foto av: Thord Fransson
Licens: CC BY