Populationstrend för sothöna

Läs mer om arten sothöna på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Sothöna med ungar
Foto av: Drew Avery
Licens: CC BY