Populationstrend för småskrake

Läs mer om arten småskrake på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Småskrake hane
Foto av: Peter Massas
Licens: CC BY-SA