Populationstrend för skogsduva

Läs mer om arten skogsduva på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Skogsduva
Foto av: Chris Cant
Licens: CC BY