Populationstrend för kattuggla

Läs mer om arten kattuggla på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Kattuggla
Foto av: Joe Pell
Licens: CC BY