Populationstrend för skedand

Läs mer om arten skedand på Naturforskaren.

Sök på andra fåglar och se deras populationstrender

Skedand hona
Foto av: Åsa Berndtsson
Licens: CC BY